Erotiek is de gestalte waarin het verlangen zich realiseert in en voor de ander. Het is de vorm die het verlangen aanneemt als het zich richt op de ander. Het is de plaats waar het verlangen uit zichzelf kan treden en zich waarmaken in de wereld.

Het is de menselijke en maatschappelijke taak om het verlangen een plaats te geven en onze erotiek te ontwikkelen. En net zoals het verlangen oneindig is, en steeds weer nieuwe vormen aanneemt, zo ook kan de erotiek steeds verder ontwikkeld worden langs steeds nieuwe paden.

Met zintua steken we een hand uit om u in deze zoektocht te begeleiden, te stimuleren en er getuigenis van af te leggen.


jouw rijk der zinnen / the empire of your senses
home | © 2012 Philip Demeester